Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 277
Điểm GP 34
Điểm SP 1140

Người theo dõi (112)

cung kim ngưu
Minz Ank
Thảo My
Lê Hoàng Gia Huy

Đang theo dõi (4)