Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 63
Điểm GP 8
Điểm SP 23

Người theo dõi (1)

mai thanh nhàn

Đang theo dõi (5)

ta thi ngoc anh
Trần Mạnh
Hồng Phúc
@Nk>↑@