Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 152
Điểm GP 2
Điểm SP 115

Người theo dõi (12)

trần thanh vân
linh phạm
bepro_vn

Đang theo dõi (6)