Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đắc Nông , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 393
Điểm GP 121
Điểm SP 541

Người theo dõi (140)

Hà Hoa
Tojimomi Ngoc
Toyama Kazuha

Đang theo dõi (7)

An Dao
Linh Diệu
Linh Nguyễn