Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 2979
Điểm GP 783
Điểm SP 1684

Người theo dõi (205)

Khách vãng lai
Hà Đức Thọ
santa
Mai Thế Quân

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Tui ko phải tth :b  tthnew  Ổng đây nè, còn tui là Tử Hà đó <tên cũ mèm rồi nên đổi>