Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 76
Số lượng câu trả lời 1582
Điểm GP 482
Điểm SP 1117

Người theo dõi (159)

An Hoàng
FAN ONE PIECE
nguyễn văn nam
Yến Nguyễn

Đang theo dõi (6)

Yến Nguyễn
Nguyễn Khánh Ly
Thu Hồng
Đỗ Quyên

Dòng thời gian