Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 1
Điểm SP 17

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (3)

Dòng thời gian