violet

  • Giáo viên
Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 67
Số lượng câu trả lời 807
Điểm GP 138
Điểm SP 912

Người theo dõi (705)

mênh treng
Long
GDucky
phạm hoàng minh

Đang theo dõi (6)