Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 1
Điểm SP 18

Người theo dõi (35)

KO tên
Tạ Kim Oanh
huynopro
Trần Mạnh Hòa

Đang theo dõi (7)