Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (10)

KO tên
Tạ Kim Oanh
huynopro
$Mr.VôDanh$
Huệ Lê

Đang theo dõi (5)

Yến Hoàng
violet
Đặng Mỹ Khuê
Thúy Hà