violet

  • Giáo viên
Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 62
Số lượng câu trả lời 788
Điểm GP 134
Điểm SP 886

Người theo dõi (701)

Đoàn Đạt
Trung Rose
Đẹp trai Linh

Đang theo dõi (6)