Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Yên Bái , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 95
Điểm GP 4
Điểm SP 74

Người theo dõi (15)

$Mr.VôDanh$
Hạnh Bùi
Nguyen Thi Phung
Ngan Nguyen

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian