Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 40
Điểm GP 2
Điểm SP 25

Người theo dõi (3)

min ^^

Đang theo dõi (5)

Kurouba Ryousuke
MinYewCou
min ^^