Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 86
Số lượng câu trả lời 581
Điểm GP 58
Điểm SP 869

Người theo dõi (19)

Anh Thư Bùi
Hoàng Bảo Châm
Khanhthu
White Silver

Đang theo dõi (4)

Anh Thư Bùi
Karik-Linh
Đỗ Thanh Hải