Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 1126
Điểm GP 174
Điểm SP 2324

Người theo dõi (59)

Thảo Nhung
POP POP
chào mn
Bảo Bảo
ka nekk

Đang theo dõi (5)

Lê Michael
xu zianghồ2011^^
Nguyễn
So_Min_Hwan
Tuệ Lâm Đỗ