Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 37
Điểm GP 0
Điểm SP 15

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (11)

B.Thị Anh Thơ
Quang Duy
Batalha Herobrine
phynit

Dòng thời gian