Bài 44: Bài luyện tập 8

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

1. Độ tan trong nước là gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng tới độ tan?

  • Độ tan của một chất trong nước (S) là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.
  • Yếu tố ảnh hướng đến độ tan của một chất trong nước là nhiệt độ (đối với chất khí tan trong nước còn phụ thuộc vào áp suất).

Ví dụ: SNaCl(25oC) = 36 g, có nghĩa là ở 25oC, trong 100 gam nước chỉ có thể hòa tan tối đa 36 gam NaCl để tạo ra dung dịch NaCl bão hòa.

@666160@@666214@

2. Nồng độ dung dịch cho biết những gì?

  • Nồng độ phần trăm của dung dịch (C%) cho biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch:

  • Nồng độ mol của dung dịch (CM) cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch:

@666285@@666372@

3. Cách pha chế dung dịch như thế nào?

Để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước, ta thực hiện các bước sau: 

Bước 1        Bước 2

Tính toán các đại lượng cần dùng

                 

Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.

Pha chế dung dịch thủy canh

 

Ví dụ: Pha chế 200 g dung dịch NaCl 20%.

Bước 1: Tìm các đại lượng liên quan.

  • Khối lượng NaCl cần dùng là:

mNaCl = \(\dfrac{200.20}{100}\)= 40 gam.

  • Khối lượng H2O cần dùng:

mH2O = mdd  - mct = 200 - 40 = 160 gam.

Bước 2: Pha chế.

  • Cân 40 g NaCl khan cho vào cốc.
  • Cân 160 g H2O hoặc đong 160 ml nước cho dần dần vào cốc và khuấy cho đến khi NaCl tan hết, ta được 200 g dung dịch NaCl 20%.
@666444@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cùng thảo luận và trả lời nhé. Chúc các em học tốt!

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN