Bài 41. Nhiên liệu

 NHIÊN LIỆU

1. Nhiên liệu là gì?

- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng

Ví dụ: Than củi, dầu hỏa, khí gas…

2. Phân loại nhiên liệu

- Căn cứ vào trạng thái chia nhiên liệu thành 3 nhóm: nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng và nhiên liệu khí

       + Nhiên liệu rắn: gỗ, than mỏ,….

       + Nhiên liệu lỏng: xăng, dầu hỏa, cồn,…

       + Nhiên liệu khí: khí gas, khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí biogas,…

3. Sử dụng nhiên liệu hiệu quả

- Khi nhiên liệu cháy không hoàn toàn thì gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Vì vậy để năng cao hiệu quả khi sử dụng nhiên liệu thì cần chú ý những yếu tố sau:

       + Cung cấp đủ oxi (không khí) cho quá trình cháy.

       + Tăng diện tích tiếp xúc giữa không khí và nhiên liệu.

       + Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ phù hợp.

 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...