Bài 41. Nhiên liệu

 NHIÊN LIỆU

1. Nhiên liệu là gì?

- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng

Ví dụ: Than củi, dầu hỏa, khí gas…

2. Phân loại nhiên liệu

- Căn cứ vào trạng thái chia nhiên liệu thành 3 nhóm: nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng và nhiên liệu khí

       + Nhiên liệu rắn: gỗ, than mỏ,….

       + Nhiên liệu lỏng: xăng, dầu hỏa, cồn,…

       + Nhiên liệu khí: khí gas, khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí biogas,…

3. Sử dụng nhiên liệu hiệu quả

- Khi nhiên liệu cháy không hoàn toàn thì gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Vì vậy để năng cao hiệu quả khi sử dụng nhiên liệu thì cần chú ý những yếu tố sau:

       + Cung cấp đủ oxi (không khí) cho quá trình cháy.

       + Tăng diện tích tiếp xúc giữa không khí và nhiên liệu.

       + Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ phù hợp.

 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...