Bài 38. Axetilen

 AXETILEN

Công thức phân tử: C2H2

Phân tử khối:           26

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Axetilen là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

- Công thức cấu tạo của axetilen      

- Viết gọn: HC≡CH.

- Trong phân tử axetilen có một liên kết ba, trong liên kết đó có 2 liên kết dễ bị đứt lần lượt trong phản ứng hóa học.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với oxi

- Khi đốt trong không khí, axetilen cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt

                  2C2H2 + 5O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 4CO2 + 2H2O

- Khi axetilen cháy trong không khí, nhiệt độ ngọn lửa có thể lên đến 3000oC. Vì vậy, axetilen thường được sử dụng làm đèn xì để hàn cắt kim loại.

2. Tác dụng với dung dịch brom

- Vì trong phân tử axetilen có 2 liên kết kém bền, dễ bị bẻ gãy. Vì vậy axetilen có thể tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.

                  HC≡CH + 2Br2 → Br2CH-CHBr2

                                      (màu cam)    (không màu)

- Trong điều kiện thích hợp, axetilen còn tham gia phản ứng cộng với nhiều chất khác như H2, Cl2...

                  HCCH + H2   \(\underrightarrow{t^o,Pd/PbCO_3}\) CH2=CH2

                  HCCH + 2H \(\underrightarrow{t^o,Ni}\)  CH3-CH3

IV. ĐIỂU CHẾ

Trong phòng thí nghiệm khi cần điều chế một lượng nhỏ khí axetilen thì cho canxi cacbua phản ứng với nước.

                   CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao, sau đó làm lạnh nhanh.

                   2CH4  \(\underrightarrow{1500^oC}\)  C2H2 + 3H2

 

Hỏi đáp

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...