Bài 38. Axetilen

 AXETILEN

Công thức phân tử: C2H2

Phân tử khối: 26

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Là chất khí, không màu, không mùi

- Nhẹ hơn không khí (d=26/29)

- Ít tan trong nước

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Công thức cấu tạo của axetilen: H - C = C- H

Viết gọn: HC  CH.

Đặc điểm:

+ Có 1 liên kết 3 giữa 2 nguyên tử cacbon

+Trong liên kết 3 có 2 liên kết kém bền, dễ bị đứt lần lượt trong phản ứng hóa học

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với oxi:

Khi đốt trong không khí, axetilen cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt

2C2H2 + 5O2     4CO2 + 2H2O

Hỗn hợp gồm 2 C2Hvà 5O2 là hỗn hợp nổ rất mạnh

2. Tác dụng với dung dịch brom:

Ở điều kiện thích hợp, axetilen có phản ứng cộng với Brom trong dung dịch

HC CH + Br2 —> Br-CH CH—Br (đibrom etilen)

HC CH + Br2 —> Br2CH-CHBr2 (tetra brometan)

Nếu nước brom lấy dư và axetilen phản ứng hết thì viết:

HC CH + 2Br2 —> Br2CH-CHBr2

Trong điều kiện thích hợp, axetilen còn tham gia phản ứng cộng với nhiều chất khác như H2, Cl2...

HC CH + H2 → CH2=CH2

HC CH + 2H2 → CH3-CH3

IV. ĐIỂU CHẾ

1.Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, cho canxi cacbua phản ứng với nước.

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

2. Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao, sau đó làm lạnh nhanh.

2CH4   C2H2 + 3H2

Ngoài ra còn có thể điều chế bằng cách:

C + H2  C2H2

V. ỨNG DỤNG

-  Sản xuất nhựa PVC, cao su

- Axetilen dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxi-axetilen dể hàn, cắt kim loại.

- Sản xuất axit axetic, rượu etilic

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...