Bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống

Bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống

Tóm tắt lý thuyết

I. Vai trò của cơ khí

 • Kết luận:  

  • Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:

   • Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo năng suất cao .

   • Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn .

   • Nhờ có cơ khí, tầm nhìn của con người được mở rộng, chinh phục được thiên nhiên.

II. Sản phẩm cơ khí trong sản xuất và đời sống

 • Cơ khí có vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra thiết bị, máy và công cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo điều kiện để các ngành này phát triển tốt hơn.

 • Ví dụ:

Máy thực phẩm

Máy nông nghiệp

III. Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào

 • Gia công cơ khí là quá trình tạo cho chi tiết có hình dạng, kích thước hoặc tính chất xác định, phù hợp với yêu cầu kĩ thuật dựa trên các nguyên lí khoa học và công nghệ.

 • Rèn, dập →Dũa, khoan → Tán đinh→ nhiệt luyện.

 • Vật liệu cơ khí ( Kim loại, phi kim ) → Gia công cơ khí ( Đúc, hàn, rèn, cắt gọt, NL) → Chi tiết → Lắp ráp → sản phẩm cơ khí.

Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí

 • Ví dụ:

 • Quy trình chế tạo kìm nguội được biểu diễn dưới dạng sơ đồ:

Bài tập minh họa

Bài 1:

Cơ khí có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống? 

Hướng dẫn giải

 • Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:

  • Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo năng suất cao.

  • Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn.

  • Nhờ có cơ khí, tầm nhìn của con người được mở rộng, chinh phục được thiên nhiên.

Bài 2:

Kể tên một số sản phẩm cơ khí? 

Hướng dẫn giải

 • Máy vận chuyển

 • Máy gia công

 • Máy trong công trình văn hoá, sinh hoạt

 • Máy khai thác

 • Máy sản xuất hàng tiêu dùng

 • Máy nông nghiệp

 • Máy thực phẩm

 • Máy điện

 • Các loại máy khác…

Bài 3:

Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào?

Hướng dẫn giải

 • Muốn tạo ra sản phẩm cơ khí, từ nguyên vật liệu phải trải qua một quá trình gia công chế tạo để thành chi tiết. Những chi tiết này lắp ráp với nhau sẽ tạo thành sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh.

 • Gia công cơ khí (đúc, hàn, rèn, cắt gọt, nhiệt luyện)

 • Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí do con người dùng phương tiện lao động tác động vào vật liệu ban đầu nhằm thay đổi hình dáng, kích thước, tính chất của vật liệu, biến chúng thành sản phẩm cần thiết

Lời kết

Như tên tiêu đề của bài Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau: 

 • Hiểu được vai trò quan trọng của cơ khí trong sản xuất và đời sống.

 • Biết được sự đa dạng của sản phẩm cơ khí và quy trình tạo ra sản phẩm cơ khí

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Đang tải tin tài trợ...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...