Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 14

Người theo dõi (1)

aliastoor

Đang theo dõi (4)

💋Amanda💋
phynit

Dòng thời gian