Kudo Shinichi

Kudo Shinichi

  • Số câu hỏi 48
  • Số câu trả lời 195
  • Điểm thành tích 31GP 269SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Thiệu Đô


Địa chỉ

Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Liên kết