Kudo Shinichi

Kudo Shinichi

  • Số câu hỏi 46
  • Số câu trả lời 187
  • Điểm thành tích 25GP 253SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Thiệu Đô


Địa chỉ

Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Liên kết