Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 65
Số lượng câu trả lời 947
Điểm GP 67
Điểm SP 438

Người theo dõi (87)

Uyen le
Min Dễ Thương
Bu Bu

Đang theo dõi (20)

Choi Ren
Đức Hiếu
Giang
Thảo Phương

Câu trả lời:

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫnSự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn