Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Long , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 2327
Điểm GP 462
Điểm SP 2148

Người theo dõi (217)

Ánh Nguyễn
Quang Thuý
Justin Seagull
Thiên Yết
THU DINH

Đang theo dõi (0)