Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 75
Điểm GP 7
Điểm SP 170

Người theo dõi (23)

Đang theo dõi (5)

O=C=O
Ngọc Mai
phynit

Dòng thời gian