Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 89
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (16)

Đang theo dõi (1)

Akai Haruma

Dòng thời gian