Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 371
Điểm GP 1
Điểm SP 165

Người theo dõi (60)

Kim Taehyungie
Kimteahyung
August D

Đang theo dõi (103)

vvvvvvv
Đan Nguyen
Jeon Cooky