Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 100
Điểm GP 3
Điểm SP 95

Người theo dõi (9)

phan bao nhu
Kim Jisoo
le ngoc anh

Đang theo dõi (1)

Ái Nữ