Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 2842
Điểm GP 381
Điểm SP 2329

Người theo dõi (340)

Đang theo dõi (7)

Trương Tú Nhi
Lê Dung
Phạm Ngân Hà