Vy Nguyễn Đặng Khánh

Vy Nguyễn Đặng Khánh

  • Số câu hỏi 145
  • Số câu trả lời 104
  • Điểm thành tích 8GP 59SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết