Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 0
Điểm SP 15

Người theo dõi (12)

Marco K
huehan huynh
Maki
N           H
N H

Đang theo dõi (108)

ha nguyen
Thu Hoang Anh
Hoàng Anh Thắng
le uyen