TEST 1 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1.Veronica remembered and so did Dorothy

Veronica didn't .....................................................................................................

2. I can't afford to buy this house.

The house ...............................................................................................................

3. I haven't seen that man here before.

This ............................................................................................................................

4. In spite of all our efforts, we failed.

Although ......................................................................................................................

5. Paul left the room without saying a word.

Paul didn't .........................................................................................................................

6. He really likes cars.

He's crazy .............................................................................................................................

7. He didn't remember anything about it, and neither did she.

He forgot ............................................................................................................................

8. People don't like to work with him because he is lazy.

If .........................................................................................................................................

Được cập nhật 5 tháng 3 lúc 14:10 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ