Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 186
Điểm GP 34
Điểm SP 370

Người theo dõi (79)

Tiến Tạ
Gia Linh Đỗ
Itsuka
lê huân

Đang theo dõi (0)