Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Đâu là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước?

  1. Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Đà Nẵng.
  3. Hà Nội.
  4. Huế.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.