Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

4. Tình hình phát triển kinh tế

a. Nông nghiệp

- Năng suất lúa, bình quân lương thực có hạt theo đầu người còn thấp.

⇒ Nguyên nhân: do vùng có nhiều khó khăn như diện tích đất đồng bằng ít, ảnh hưởng của thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán...).

Biểu đồ lương thực có hạt bình quân đầu người giai đoạn 1995 - 2002.

Hạn hán ảnh hưởng tới canh tác lúa ở Bắc Trung Bộ.

- Biện pháp: đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất.

- Kết quả:

     + Phát triển các vựa lúa chính ở đồng bằng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

     + Mở rộng diện tích một số cây công nghiệp hằng năm: lạc, vừng…

     + Trồng nhiều cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi trâu bò ở vùng núi phía tây.

     + Phát triển đánh bắt, nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển phía đông.

    + Triển khai mô hình kết hợp nông - lâm kết hợp, trồng rừng, xây dựng hồ chứa nước góp phần giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường.

b. Công nghiệp

Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng đều, liên tục.

- Công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng tự nhiên của vùng:

     + Các ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu là: khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng.

     + Ngoài ra, phát triển công nghiệp chế biến gỗ, cơ khí, dệt kim, may mặc, chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ.

- Cơ sở hạ tầng kĩ thuật và công nghệ, việc cung ứng nhiên liệu, năng lượng của vùng đang được cải thiện.

c. Dịch vụ

* Giao thông:

- Vùng có nhiều tuyến giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không.

   ⇒  Đảm bảo thực hiện vai trò trung chuyển hàng hoá giữa 2 miền Nam – Bắc; là cửa ngõ ra biển của Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan.

- Tuyến đường Hồ Chí Minh và đường hầm xuyên đèo Hải Vân mở ra nhiều triển vọng cho sự phát triển kinh tế vùng.

Hầm Hải Vân.

* Du lịch:

- Du lịch bắt đầu phát triển nhờ phát huy tốt tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn (nhiều hang động, bãi biển đẹp; di tích lịch sử, di sản văn hoá dân tộc).

- Số lượng khách du lịch ngày càng tăng nhanh.

@17365@@77484@@31705@

5. Các trung tâm kinh tế

Thanh  Hóa, Vinh, Huế là các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng:

- Thành phố Thanh Hóa là trunng tâm công nghiệp lớn ở phía Bắc.

- Thành phố Vinh là hạt nhân hình thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ của vùng.

- Thành phố Huế là trung tâm du lịch lớn.

Bắc Trung Bộ đang nỗ lực phát triển sản xuất nông nghiệp bằng việc tăng cường đầu tư thâm canh trong sản xuất lương thực, phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi, nghề rừng, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Vùng đang đẩy mạnh công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản xuất khẩu, phát triển dịch vụ, du lịch.


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)