Bài 40. Thực hành về vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Dựa vào bảng 40.1, hãy cho biết những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ?

 

Những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp kinh tế biển là: Cái Bầu, Cát Bà, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc.

Trong đó, Phú Quốc là đảo có điều kiện thích hợp hơn cả để phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, du lịch, dịch vụ biển. Nguyên nhân: Phú Quốc là đảo lớn nhất (diện tích gần 600 km2) và đông dân nhất nước ta, nằm giữa ngư trường lớn của vùng biển Tây Nam, có nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng với hồ tiêu và nước mắm.

2. Quan sát hình 40.1, nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chê biến dầu khí ở nước ta

- Các hoạt động khai thác, xuất khẩu dầu thô đều táng qua các năm.

- Năm 2003, khai thác dầu thô đạt 17,5 triệu tấn, xuất khẩu dầu thô đạt 17,7 triệu tấn.

- Xăng dầu nhập khẩu tăng qua các năm. Điều đó chứng tỏ ngành chế biến dầu khí ở nước ta chưa phát triển. Hiện nay, nước ta còn xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu xăng dầu.
 


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)