Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Côn Đảo trực thuộc

  1. Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Tỉnh khánh Hòa.
  3. Bà Rịa - Vũng Tàu.
  4. Trung Ương quản lý.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.