nguyen hong phuc
11 tháng 7 2017 lúc 22:22

B = 13a+13b+5a+5b

=13x5+5x5

=65+25

=90

Bình luận (0)
Đinh Nguyễn Vân Anh
11 tháng 7 2017 lúc 22:29

cxng làm ra rồi kết quả đúng nhưng cách làm thì khác

Bình luận (0)
nguyen hong phuc
16 tháng 7 2017 lúc 16:11

Có là: 18a+18b=18(a+b)=18x5=90

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN