Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Ninh Thị Nhung

Một phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số 8 đơn vị. Nếu thêm 2 đơn vị vào tử số và bớt đi ở mẫu số 3 đơn vị thì ta được phân số mới bằng \(\frac{3}{4}\). Tìm phân số đã cho.

Trần Thùy Linh
3 tháng 4 2020 lúc 17:57

Gọi tử là a ( a>0)
=> mẫu là a+ 8
Nếu thêm 2 đvị và tử => tử ms là a+2
Bớt 3 ở mẫu => mẫu ms là a+8-3 = a+5
=> phân số ms là (a+2)/(a+5)
mà phân số ms = 3/4
=> (a+2)/(a+5) = 3/4
=> 4a + 8 = 3a + 15
=> a = 7 (t/m)
=> tử = 7
=> mẫu = 7+8 = 15
Vậy p/s cần tìm là 7/15

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN