Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 144
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (4)

Tuyet Vu
Trang Moon
Lưu Đức Nhật
Đỗ Thành Công

Đang theo dõi (0)