Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

thien

muốn chụp toàn bộ hình ảnh của máy tính thì phải dùng nút nào cho biết vị trí ?

Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 12 tháng 12 2019 lúc 19:54

để chụp màn hình máy tính ta nhấn nút prt sc sysrq

vị trí tuỳ theo máy tính bạn ạ kể cả tên nút nữa có máy viết là prt screen sysrq

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN