Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

I. Thư điện tử là gì?

- Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính (chẳng hạn Internet) thông qua các hộp thư điện tử.

- Các ưu điểm của thư điện tử:

  • Thời gian chuyển thư gần như tức thời
  • Chi phí thấp
  • Có thể gửi kèm các dạng tệp

II. Hệ thống thư điện tử

Máy chủ thư điện tử là các trang web cho phép thực hiện gửi thư. Ví dụ: Gmail, Yahoo, Zing…

III. Tài khoản thư điện tử

- Dạng tổng quát: <Tên đăng nhập>@<Tên máy chủ lưu hộp thư>

- Ví dụ:

 

IV. Sử dụng thư điện tử

1. Cách tạo địa chỉ Gmail

- Truy cập www.Google.com.vn nháy Gmail

- Nháy “Tạo tài khoản”

- Nhập họ, tên

- Chọn tên đăng nhập

- Nhập mật khẩu Nhập lại mật khẩu

- Điền ngày, tháng, năm sinh, giới tính

- Nhập từ khóa, chọn vị trí là Việt Nam

- Chọn tôi đồng ý à Nháy “Bước tiếp theo”

- Thêm tiểu sử Nháy “Bước tiếp theo” “Tiếp tục đến Gmail”

2. Cách đăng nhập

- Truy cập www.google.com.vn và Nháy gmail

- Điền “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu”

- Nháy đăng nhập

3. Cách gửi thư

- Đăng nhập vào địa chỉ thư điện tử

- Nháy soạn

- Điền địa chỉ người nhận vào vị trí

- Nháy chủ đề, nhập nội dung thư, đính kèm tệp

- Nháy gửi

4. Cách nhận thư

- Đăng nhập vào địa chỉ thư điện tử

- Nháy hộp thư đến

- Nháy vào chủ đề thư mới để xem nội dung thư

- Nháy tải xuống để lấy tệp đính kèm

5. Cách trả lời thư

- Nhận thư

- Nháy trả lời

- Nhập nội dung thư trả lời, đính kèm tệp

- Nháy gửi

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN