Bài 5. Tạo trang Web bằng phần mềm Kompozer

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 5: Tạo trang web bằng Kompozer

1. Các dạng thông tin trên trang web

- Thông tin dạng văn bản

- Thông tin dạng hình ảnh

- Thông tin dạng âm thanh

- Các đoạn phim, clip

- Các phần mềm được nhúng trong web

- Các liên kết.

2. Phần mềm thiết kế trang web Kompozer

- Khởi động phần mềm. 

a. Màn hình chính của Kompozer

- Thanh bảng chọn

- Thang công cụ

- Cửa sổ soạn thảo.

b. Tạo, mở và lưu trang web

- Tạo mới: Vào File -> chọn New

- Mở trang Web: Vào File -> chọn Open

- Lưu trang Web: Vào File -> chọn Save

 3. Soạn thảo trang web

- Soạn thảo nội dung giống như Word

- Đặt lại màu, phông chữ, cỡ chữ, màu sắc.

- Căn lề đoạn văn bản.

4. Chèn ảnh vào trang web

- Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn

- Bước 2: Nháy nút Image trên thanh công cụ

- Bước 3: Chọn đường dẫn đến hình cần chèn

- Bước 4: Gõ nội dung mô tả vào ô Tooltip và nháy OK.

5. Tạo liên kết

- Các liên kết (hyperlink) l thành phần quan trọng nhất của các trang web, đối tượng chứa liên kết có thể là văn bản hoặc hình ảnh, hoặc các trang web khác.

* Các bước tạo liên kết:

- Bước 1: Chọn phần văn bản muốn tạo liên kết

- Bước 2: Nháy nút Link trên thanh cơng cụ

- Bước 3: Nhập địa chỉ trang web hoặc đường dẫn trong máy tính

- Bước 4: Nháy OK.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN