Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 236
Điểm GP 71
Điểm SP 157

Người theo dõi (24)

Chi Quỳnh
CHU DŨNG 2K8
Phạm Dũng
Đặng Quốc Huy

Đang theo dõi (1)

Dương Nguyễn