Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Lê Nguyễn Ngọc Trâm

Nêu nội dung phần mềm thư điện tử.

P/s: làm ơn giúp mình nha!

Ngố ngây ngô
7 tháng 10 2019 lúc 21:02

Hệ thống thư điện tử: Các máy chủ được cài đặt phần mềm quản lí thư điện tử, được gọi là máy chủ điện tử, sẽ là bưu điện, còn hệ thống vận chuyển của bưu điện chính là mạng máy tính. Cả người gửi và người nhận đều sử dụng máy tính với các phần mềm thích hợp để soạn và gửi, nhận thư.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN