Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 63
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 2
Điểm SP 21

Người theo dõi (5)

tran hai thanh
Tendou Kazuto
HÀ KIỀU TRANG
Quỳnh Anh

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian