Chương II - Đường tròn

Thu Hien Tran

B1: Cho nửa đườn tròn tâm O, đường kính BC và một điểm A trên nửa đường tròn (A khác B và C). Hạ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). TRên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A dựng 2 nửa đường tròn đường kính HB và BC, chúng lần lượt cắt AB, AC tại E, F

a, CMR AE.AB=AF.AC

b, CMR EF là tiếp chung của hai nửa đương tròn đường kính HB và HC

c, Gọi I và K lần lượt là hai điểm đối xứng với H qua AB và AC. CMR 3 điểm I, A,K thẳng hàng

GIÚP MÌNH NHÉ


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN