Bài 2. Chuyển động thẳng đều

namblue

*bài tập : 3 người đang ở cùng 1 nơi và muốn cùng có mặt tại 1 sân vận động cách đó 48km .đường đi thẳng .họ chỉ có 1 chiếc xe đạp chỉ có thể chở thêm 1 người .Ba người giải quyết băng cách hai người đi xe dạp cùng lúc với 1 người đi bộ, đến 1 vị trí nhất định ,người được chở bằng xe đạp xuống xe đi bộ tiếp ,người đi xe đạp quay lại gặp người đi bộ đầu và chở nguòi này đi . ba người đến SVĐ cùng 1 lúc

a, vẽ đồ thị của các chuyển động? coi các chuyển động là thẳng đều mà vận tốc có độ lớn ko đổi cho là 12km/h cho xe đạp,4km/h cho đi bộ.

b,tính sự phân bố thời gian và quãng đường ?

c, Tính vận tốc trung bình?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN