tran huyen nhu
29 tháng 3 2017 lúc 19:50

ta có :2x+3ychia het cho 17

ta xét:9(2x+3y)-2(9x+5y)=18x+27y-18x+10y

=17y chia hết cho 17 

9(2x+3y)-2(9x+5y) chia hết cho 17

3a+2b chia hết cho 17

suy ra:9x+5y chia hết cho 17

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN