Câu hỏi của Trần Nguyễn Hoài Thư - Toán lớp 7

Cho A = \(\frac{7}{3.4}\) - \(\frac{9}{4.5}\) + \(\frac{11}{5.6}\) - \(\frac{13}{6.7}\) + \(\frac{15}{7.8}\) - \(\frac{17}{8.9}\) + \(\frac{19}{9.10}\)

Hãy tính A.

Mình hỏi câu này mấy lần rồi mà không thấy ai trả lời cả, mình mới làm được một chút, còn lại mình chưa nghĩ ra, các bạn giúp mình làm tiếp nhé ! Sáng ngày mai là mình học rồi.

Các bạn tham khảo bài mình làm ở đây : /hoi-dap/question/81988.html

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.